توضیحات

 • برند:راش
 • جنس تنه:آلومینیوم ۶٠۶١
 • مدل تنه:R١٠٠٠
 • نوع:پسرانه
 • بست قمقمه:آلومینیوم
 • تایر:CST
 • تعداد دنده:٢١ دنده
 • توپی تنه:کاتریج
 • توپی چرخ ها:KAC
 • تیوب:CST
 • خودرو:٧ سرعته شیمانو
 • دسته دنده:شیمانو ST-EF۵٠٠-٧R٢A
 • دوشاخ:کمک فنر دار
 • رکاب:K١٧۴ آلومینیوم
 • زنجیر:PYC
 • زین:JINHENGONG
 • سایز:٢٠
 • ست ترمز:وی بریک
 • شانژمان جلو:شیمانو ترنی
 • شانژمان عقب:شیمانو تورنی TZ
 • طبق و قامه:سه سرعته شکاری
 • طوقه:دوجداره مثلثی ٣ سانتیمتری SCR
 • فرمان:Shekari T۶
 • قمقمه:Shekari
 • کاسه دوشاخ:بلبرینگی
 • کرپی:آلومینیوم Shekari
 • گریپ فرمان:آنتی شوک
 • لوله زین:Shekari
 • کدفروش:٢٠٠٠٩٨۴
 • کدمحصول:١٣٢٠٢٣١٠١٠